Конкурс  

" МИНИ МИС "  и  " МИНИ МИСТЪР "

                                                                               2018 г.

                                                                                 ПЕТЪК    16.11.2018 г.  от 10.00 часа   в   Детската градина