Контакти

Детска градина "Детелина"

с. Дъбово, общ. Мъглиж, обл.Стара Загора

ул. “Детелина“ № 2, П.К. 6178

Директор - Звезделина Генева

тел:  0886 442 395
ел. поща: info-2410408@edu.mon.bg

Длъжностно лице за контакт ЗЛД  Стела Славчева   тел. 0884 541 222