Политика за прозрачност при обработване на лични данни чрез видеонаблюдение

Политика за прозрачност при обработване на лични данни чрез видеонаблюдение